Klas gaat zelf op zoek naar juf

Het vijfde leerjaar van het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen is zelf op zoek gegaan naar een leerkracht. De klas zit al vijf weken zonder juf of meester, en schreef daarom een open brief om iemand te zoeken, mét succes.

Het zoekertje van de leerlingen werd door de ouders massaal gedeeld op sociale media. Onder andere Lotte Haesendonckx zag het zoekertje en meldde zich aan. Iets later mocht de directrice dan ook het goede nieuws aan de klas overbrengen: hun brief heeft effect gehad, en er is een nieuwe juf.

Jammer genoeg is het Sint-Norbertusinstituut niet de enige school die met het probleem kampt. Alles samen zijn er in het Vlaams onderwijs maar liefst 1246 vacatures, voor kleuterjuffen en meesters, leerkrachten in het basis, middelbaar en bijzonder onderwijs en docenten in het hoger onderwijs. En dat zijn er wellicht nog veel meer, want dit zijn alleen de officiële vacatures bij de VDAB. De meeste scholen zoeken eerst zélf naar een leerkracht.