Antwerps sp.a-gemeenteraadslid: "Stem tegen bestuursakkoord"

Güler Turan, Antwerps gemeenteraadslid voor sp.a, vraagt haar partijgenoten om het bestuursakkoord dat sp.a sloot met N-VA en Open Vld weg te stemmen. Dat zegt ze aan VTM NIEUWS.  "Er zitten zoveel dingen fout in het akkoord", klink het. Opmerkelijk: Turan kreeg een schepenambt aangeboden, maar weigerde.

"Ik heb het akkoord bekeken en ik ben niet overtuigd - als socialist, als progressief, als democraat en als jurist", zegt Turan fors. "Het verbindende ontbreekt. Ofwel ben je een verbindende burgemeester ofwel een polariserende partijvoorzitter, die campagne gaat voeren de komende maanden", sneert ze naar Bart De Wever.

Turan is van oordeel dat haar partij wel bepaalde dingen uit de brand heeft kunnen slepen, maar is het helemaal oneens met de toon van het akkoord. "Dit staat voor zo'n repressief beleid. Er is zoveel voorwaardelijk en onzeker zijn dat ik er geen vertrouwen in kan hebben."

Morgen moeten de leden van sp.a-Antwerpen beslissen of ze het akkoord goedkeuren. Turan roept hen alleszins op om tegen te stemmen. Keuren ze het wel goed, zal Turan hoedanook geen schepen worden. "Ik heb het ambt aangeboden gekregen en geweigerd met dit bestuursakkoord", sluit ze af.