Rechtzetting VTM NIEUWS 24/09/2015

In het VTM NIEUWS van 24/09/2015, 19u hebben we gezegd dat de moslims in ons land “protesteren omdat ze alleen nog ritueel mogen slachten in een erkend slachthuis, niet meer op een tijdelijke slachtvloer”. GAIA wijst er op dat dit niet helemaal correct is. Het gaat om onverdoofd (ritueel) slachten, wat volgens een Europese verordening uit 2009 inderdaad verboden is op tijdelijke slachtvloeren. VTM NIEUWS wenst zich te verontschuldigen voor het bericht dat niet volledig was en daardoor dus niet correct was.

GAIA benadrukt nog dat velen er blijkbaar van uit gaan dat ritueel slachten gelijk staat aan onverdoofd slachten. Maar “er zijn wel degelijk moslims die verdoving aanvaarden, weliswaar voorwaardelijk: het dier mag niet sterven door het effect van de verdoving”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Hij besluit nog dat de term ‘ritueel slachten’ “op zijn minst misleidend is in het hele debat over dierenleed tijdens het offerfeest”. 

 

Rechtzetting VTM NIEUWS 2/9/2015

In het VTM NIEUWS van dinsdag 02/09/2015, 13u hebben we een reportage gebracht over dierenartsen die een renpaard lieten inslapen nadat het een verzwikking opliep tijdens Waregem Koerse. In de reportage hebben we gezegd dat GAIA laat weten dat er iets scheelt aan het parcours “hoewel de dierenrechtenorganisatie het parcours nochtans op voorhand zelf heeft goedgekeurd”.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, laat weten dat dit niet klopt. GAIA keurt het parcours namelijk niet goed. Volgens GAIA ziet de organisatie mee toe “op de keuring van de paarden, samen met de dierenartsen die door de organisatoren van Waregem Koerse worden aangesteld. GAIA doet voorstellen ter verbetering of verandering van de hindernissen, die al dan niet aangenomen worden”. Maar dat betekent dus niet dat GAIA ook goedkeuring zou geven voor het parcours.

De redactie wenst zich te verontschuldigen voor de berichtgeving die dus niet helemaal correct was. 

Rechtzetting VTM NIEUWS 2/7/2015

In het VTM NIEUWS op 2 juli 2015 om 13 uur verwezen we verkeerdelijk naar een onderzoek over het gebruik van sociale media bij hotels van de Plantijn Hogeschool Antwerpen. De hogeschool laat weten dat de naam sinds 1 oktober door een fusie AP Hogeschool (Artesis Plantijn Hogeschool) is geworden. Dat willen we graag rechtzetten. 

Verduidelijking VTM NIEUWS 22/06/2015

In onze uitzending van maandagavond 22 juni hebben we een korte reportage gebracht over protest tegen het jaarlijkse hondenfestival in het Chinese Yulin.

Enkele kijkers van Chinese afkomst in ons land hebben het over “sensatiezucht en provocatie” en vinden de reportage een “ongepaste associatie” omdat ze volgens hen werd uitgezonden “in het kader van het staatsbezoek” van koning Filip aan China. De klagers wijzen er op dat het “filmpje niet representatief is voor de houding naar honden van de overgrote meerderheid van de Chinese mensen”.

Dat laatste willen we absoluut niet in twijfel trekken. We hebben het tegendeel nooit beweerd en duidelijk getoond dat er ook Chinees protest was tegen het festival. We begrijpen dat de reportage mogelijk voor verontwaardiging heeft gezorgd, maar nooit omdat de feiten niet zouden kloppen. Het beeldmateriaal uit Yulin kwam van internationale zenders en nieuwsagentschappen.

We willen ook nog benadrukken dat het geenszins onze bedoeling was om te provoceren, en sensatiezucht is al helemaal niet aan ons besteed. We hebben louter een nieuwsfeit gebracht.

Tot slot willen we nog benadrukken dat we zelf geen link hebben gelegd met het staatsbezoek van koning Filip aan China. We hebben louter verwezen naar de aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Reynders “in China voor het staatsbezoek” nadat hij door enkele kamerleden is gevraagd contact op te nemen met de Chinese ambassadeur om het “dierenleed aan te kaarten”.  

Rechtzetting VTM Nieuws 09/06/2015

In onze uitzending van 9 juni hebben we na een reportage over dierenleed ook nog een kort bericht gebracht over een peiling van Ipsos in opdracht van dierenrechtenorganisatie Gaia bij 1.000 Vlamingen.

Uit de peiling blijkt onder meer dat bijna 9 op de 10 Vlamingen voorstander zijn van een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Met een verbod op het dwangvoederen van eenden voor foie gras, gaat 84 procent enigszins of helemaal akkoord.

Wat betreft het kweken van pelsdieren voor bont hebben we gemeld dat bijna 60 procent van de Vlamingen een verbod wil. Dat cijfer was niet correct en ligt hoger. 58 procent gaat namelijk “helemaal akkoord” met een verbod op het kweken van pelsdieren voor bont, terwijl nog eens 26 procent “enigszins akkoord” gaat. We hadden het dus over ‘84 procent voor een verbod’ moeten hebben. We bieden Gaia hiervoor onze verontschuldigingen aan.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 13/05/2015

In onze uitzending van 13 mei 2015 hebben we een reportage gebracht waarin premier Michel en vicepremier Peeters een bezoek brachten aan de hoofdzetel van Toyota in Japan. 

In de reportage probeerde de premier een nieuwe Toyota-wagen uit die wordt aangedreven door waterstof. Daarbij werd in onze reportage gezegd dat het voertuig "385.000 euro" kost. Maar dat bedrag was gebaseerd op foute gegevens en was dus niet correct. 

Toyota Belgium wijst erop dat de Toyota 'Mirai Fuel Cell Sedan', die net op de Japanse markt is gelanceerd, en over enkele maanden ook in Europa wordt geïntroduceerd, niet zoveel zal kosten. De wagen die in Japan verkocht wordt voor 7 miljoen yen, zal volgens Toyota bij ons verkocht worden voor ongeveer 66.000 euro (excl. BTW). Dat is uiteraard een groot verschil met wat wij daarover in de reportage gemeld hebben. 

We willen ons daarom verontschuldigen bij Toyota.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 07/05/2015

In onze uitzending van 7 mei 2015 hebben we een reportage gebracht over de nasleep van de hervorming van de brandweerzones in ons land en de achterstand van de lonen van de vrijwilligers. Brandweervereniging Vlaanderen vond de reportage niet zeer evenwichtig en wil daarom graag enkele aanvullingen kwijt.

In de reportage kwam de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) aan het woord, die zei “weet te hebben van een enorme achterstand bij de uitbetaling van de lonen”. Brandweervereniging Vlaanderen geeft toe dat er hier en daar problemen zijn, maar benadrukt dat ook die situatie wordt rechtgezet. Brandweervereniging Vlaanderen betreurt nog dat de reportage gebaseerd was op informatie uit één zone.  

Bovendien betwist Brandweervereniging Vlaanderen nog dat de hele brandweerhervorming “in de soep draait”, zoals de VVB stelt. Ze noemt dit een “fel overdreven” conclusie van de VVB, en hoopt dat deze “misleidende informatie niet nog eens het imago van de brandweer beschadigt”. 

 

Geen journalistieke fouten in Telefactsreportage gevangenisdirecteur Jef Buts

De Raad voor de Journalistiek, een onafhankelijk adviesorgaan dat zich buigt over journalistieke deontologie, zegt dat het programma Telefacts geen fouten heeft gemaakt in een reportage over de gewezen gevangenisdirecteur Jef Buts.

In de reportage van 1 oktober 2013 getuigden een aantal ex-medewerkers en ex-gevangenen over corruptie en seksuele intimidaties door Jef Buts. De gevangenisdirecteur vond dat de reportagemakers journalistieke fouten hadden gemaakt en diende daarop een klacht in bij de Raad voor Journalistiek. De Raad heeft het dossier bestudeerd en oordeelt dat de deontologische regels niet zijn geschonden. Daarom heeft de Raad de klacht ‘ongegrond’ verklaard.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 17/02/2015

In onze uitzending van dinsdag 17 februari 2015 hebben we een reportage gemaakt over de scheldpartijen die een joodse journalist onderging op straat in Parijs. We trokken naar Joods Actueel en vroegen hoe de situatie in ons land is.

In de reportage is echter een fout geslopen. We hadden het over “300.000” joden in België, en dat klopt niet. Een precies aantal kennen we niet (verscheidene bronnen noemen cijfers tussen 30.000 en 42.000), maar bedoeld werd in elk geval 30.000, tien keer minder dus dan we in de reportage hebben gezegd.

We willen ons hiervoor verontschuldigen en doen er alles aan opdat dit soort fouten zich niet zou herhalen.

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Verduidelijking VTM NIEUWS 16 januari 2015

In onze uitzending van vrijdag 16 januari 2015 hebben we een reportage gebracht over Verviers waarin een portret wordt geschetst van een kleine stad die schijnbaar plots met een extremistische dreiging wordt geconfronteerd.

In de reportage worden drie elementen aangebracht: het zou makkelijk zijn om in Verviers aan wapens te geraken, er was in Verviers een tijd lang een extremistische imam actief, en er zou in de omgeving van de stad een jaar geleden nog een zogenaamd “trainingskamp” hebben plaats gevonden voor “toekomstige jihadisten”.

Het vermelden van dat door verschillende media gebrachte nieuwsfeit uit 2014 over het “trainingskamp”, en het tonen van foto’s van enkele van enkele duidelijk Islamistisch geïnspireerde deelnemers aan dit “trainingskamp”, hebben tot een mail- en Twittercampagne geleid vanuit de Airsoft-gemeenschap.

Vele beoefenaars van Airsoft voelden zich daardoor blijkbaar – onterecht – geviseerd.  

Onterecht aangezien we nooit de link hebben gelegd met Airsoft als sport en er ons van bewust zijn dat de personen die de foto’s publiceerden in feite misbruik maakten van een Airsoft-activiteit om hun eigen extremistische sympathieën in de verf te zetten. Met andere woorden: door onder het mom van een Airsoft-activiteit een soort “trainingskamp voor jihadisten” te organiseren.

Hoewel we enkel het bestaan van een verdachte, in het verleden reeds gesignaleerde, activiteit in de buurt van Verviers in het item vermeldden, begrijpen we dat de Airsoft-gemeenschap zich wil distantiëren van dit soort misbruik van hun sport.

We begrijpen hun bezorgdheid voor hun sport en net als zij willen we een mogelijk misverstand over hun betrokkenheid hierbij definitief de wereld uithelpen.    

Kris Hoflack

Algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.