VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 23/12/2017

Op 23/12/2017 hebben we een reportage gebracht waarin we terugblikken op enkele tumultueuze maanden in Barcelona, met eerst een zware aanslag en daarna de politieke crisis in Catalonië. We maakten een korte ‘documentaire terugblik’ op de voorbije maanden met de Vlaamse gids Mark Meessen die al tien jaar in Barcelona woont met zijn Catalaanse vrouw, die de reportage afsluit met de bedenking dat, wat haar betreft, "Spanje geen democratische staat is momenteel...".

Mevrouw Ilse Wouters betreurt dat de reportage hierdoor een “eenzijdig” beeld geeft van de Catalaanse crisis omdat het gaat om “een enkele opinie, zonder weergave van de andere zijde van de medaille”. “In een maatschappij die duidelijk 50/50 verdeeld is over een dergelijke politieke kwestie, is het steeds gevaarlijk enkel één kant aan bod te laten komen.” Het was niet de bedoeling het hele feitenrelaas van de afgelopen maanden opnieuw te brengen, het ging om een momentopname vanuit bepaalde hoek. Maar het is waar dat in de reportage niemand aan het woord komt die het tegendeel beweert. Dat gebeurde in elk geval zonder bijbedoelingen van de redactie en we willen ons wel verontschuldigen als hierdoor een verkeerde indruk is ontstaan.

Mevrouw Wouters wijst er ook nog op dat “in de verkiezingen van 21/12 geen sprake is van een overwinnaar, want de enige partij die stemmen gewonnen heeft, kan geen meerderheidsregering vormen. De nationalistisch gezinde partijen kunnen samen enkel een meerderheidsregering vormen door steun van antikapìtalisten, maar ze hebben globaal allemaal stemmen (en zetels) verloren.” In de reportage hebben we ook niet meer de resultaten gegeven van de Catalaanse verkiezingen twee dagen eerder, maar dat leek ons toen, in deze reportage, niet relevant. Voor alle duidelijkheid willen we ook hier nog even de puntjes op de i plaatsen en de resultaten herhalen.    

Het blok van partijen die Catalonië tot een onafhankelijke republiek willen maken verliest twee zetels. Ze hebben samen wel nog 70 zetels en dus een meerderheid in het parlement met 135 zetels: de JuntsXCat van de gevluchte minister-president Carles Puigdemont haalt 34 zetels. In de afgezette regering werkte zijn partij samen met de linkse nationalisten van de ERC-CatSi (32 zetels) en de radicaal-linkse CUP (4 zetels).

Bij de partijen die de band met Spanje willen behouden, is de liberale Ciutadans/Ciudadanos de grootste partij. Het wordt meteen ook de grootste partij in het parlement met 36 zetels. De socialistische PSC, zusterpartij van de PSOE, strandt op 17 zetels. De conservatieve Partido Popular van de Spaanse premier Mariano Rajoy houdt nog maar 4 zetels over. En de CatComú, de Catalaanse versie van de radicaal-linkse Podemos, zakt naar 8 zetels.

Verduidelijking VTM NIEUWS 26/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 26/10/2017 hebben we de aandacht gevestigd op ons kanaal Nieuwsleaks. Mogelijks is hierbij de perceptie ontstaan dat we mensen vragen om tips over de Bende van Nijvel aan ons te bezorgen en niet aan de politie/het gerecht. Dat is absoluut niet het geval.

Nieuwsleaks is een initiatief dat VTMNIEUWS in april 2015 is opgestart als kanaal waarlangs het publiek in alle anonimiteit gevoelige informatie kan bezorgen aan de redactie. Het natrekken en uitzoeken van die informatie behoort tot de essentiële taak van de pers als waakhond van de democratie. Mensen die tips hebben voor de politie in het kader van het onderzoek naar de Bende Van Nijvel kunnen bellen naar het nummer van de politie 0800/30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu

Rechtzetting VTM NIEUWS 08/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 08/10/2017 hebben we een reportage gebracht over modulewoningen (‘Tuin vaker ingeruild voor mobiel huis’). We hebben daarin de eigenaar van een ‘containerwoning’ en een leverancier van ‘mobiele huizen’ aan het woord gelaten.

Wij hebben in de reportage gezegd dat er “geen bouwvergunning nodig” was. Maar dat klopt niet. Volgens het Departement Omgeving bij de Vlaamse overheid is het bouwen van containerwoningen wel degelijk vergunningsplichtig: “Er moet dus wel – zoals elke andere vorm van (modulair) wonen – een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Deze aanvraag moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening. Deze vergunning moet in principe aangevraagd worden bij de gemeente.” 

We begrijpen dat er door de reportage verwarring is ontstaan bij zowel mensen die een containerwoning willen plaatsen als bij gemeentelijke diensten die de aanvragen verwerken. En dat was uiteraard niet de bedoeling. We willen ons hiervoor verontschuldigen.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 05/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 05/10/2017 brachten we een reportage (‘Mensensmokkelaar vrij na bewijsblunder’) over een mensensmokkelaar die vrijuit ging omdat ze op de griffie bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, volgens de advocaat, een cruciaal bewijsstuk gedurende zeven maanden zouden kwijtgespeeld zijn. En dat klopt niet, zegt de rechtbank.  

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en de hoofdgriffier laten ‘met klem’ weten dat het bewijsmateriaal “op geen enkel moment” spoorloos was, maar dat het nooit werd opgevraagd. “De stukken hebben zich steeds op de griffie van de rechtbank bevonden. Zij waren steeds ter beschikking”, luidt het.

We willen ons verontschuldigen voor de reportage die dus niet volledig was en die mogelijk voor verwarring heeft gezorgd. We willen ons in het bijzonder verontschuldigen bij de griffie waar we zelf niet hebben gecheckt of de versie van de verdediging klopte. 

Rechtzetting VTM NIEUWS 14/08/2017

In het artikel ‘Artsen: “Wie bepaalt of je levensmoe bent?”’ van 14/08/2017 op de VTM NIEUWS-website verwijzen we ook naar Dr. Marc Van Hoey.

We hadden daar eerst verkeerdelijk geschreven dat Dr. Van Hoey ook voorzitter is van ‘Recht op Waardig Leven’. Maar dat klopt niet. Dr. Van Hoey is wel voorzitter van de in 1983 opgerichte vereniging ‘vzw Recht op Waardig Sterven’, vaak afgekort als RWS. Het artikel is intussen aangepast.

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij Dr. Van Hoey en de vereniging voor de verwarring.  

Rechtzetting VTM NIEUWS 08/07/2017

In onze nieuwsuitzending van 08/07/2017 hebben we  gemeld dat fitnessketen Jims te koop staat omdat de keten het moeilijk heeft om op te boksen tegen andere goedkope concurrenten.

Deze informatie klopte niet. Het bedrijf laat weten het goed gaat met de keten en dat ze daarom op zoek zijn naar nieuwe investeerders, “kopers” om een kapitaalverhoging door te voeren.

We willen ons verontschuldigen voor dit bericht, dat mogelijk voor verwarring heeft gezorgd. 

RECHTZETTING VTM NIEUWS 31/05/2017

In onze nieuwsuitzendingen van 31/05/2017 hebben we een reportage gebracht over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judosport, en bij uitbreiding mogelijk ook in andere sporttakken.

In de nieuwsreportage om 13u en ook nog bij de hoofdpunten in de uitzending van 19u hebben we beelden getoond  van een karateclub. En dat was fout omdat de mensen, club en locatie in kwestie op geen enkele manier betrokken zijn bij het nieuwsverhaal in kwestie. 

Hoewel de beelden uit de middagreportage al werden verwijderd voor de avondreportage en nieuw hoofdpuntenbeeld was geselecteerd voor het avondnieuws, liep het ook daar alsnog mis door een technisch defect in de regie van de rechtstreekse uitzending. Ook daar is geen goed excuus voor maar het is wel wat er is gebeurd. 

In elk geval willen we ons verontschuldigen bij alle betrokkenen, de karateclub en de mensen die in beeld kwamen, voor het ongepaste gebruik van de beelden.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 02/02/2017

In onze nieuwsuitzending van 02/022017 om 13u hebben we een reportage gebracht over de ophokplicht in België nadat vogelgriepvirus H5N8 is vastgesteld bij een hobbyhouder in Lebbeke. 

In de reportage, die gedraaid werd rond het getroffen bedrijf, werd gezegd dat “mensen die in een straal van  3 km rond de kwekerij wonen sinds vanmiddag al hun pluimvee moeten binnen houden…”. Dat is niet correct en niet volledig. 

Er waren nl. al preventieve maatregelen van kracht, zoals we op 01/02/2017 in onze nieuwsuitzending hebben gezegd, maar die waren alleen van kracht voor professionele pluimveehouders. Bovendien werd een uitzondering gemaakt voor loopvogels. 

Vanaf donderdagmiddag 02/02/2017 is de maatregel uitgebreid naar particuliere houders. “Alle pluimvee, ook loopvogels, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel bij professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden”, meldt het FAVV. De ophokplicht is bovendien van kracht voor heel België. 

Voorts wordt een bufferzone van drie kilometer afgebakend rond de vogelgriephaard in Lebbeke waar geen vervoer van vogels, pluimvee en broedeieren meer wordt toegelaten. In de bufferzone in Lebbeke liggen geen professionele pluimveehouders, maar particulieren die er pluimvee hebben, moeten wel binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester. 

Omdat het vogelgriepvirus H5N8 al langer actief is in onze buurlanden werd al op 10/11/2016 een ophokplicht opgelegd aan alle professionele pluimveehouders in België. De besmetting in Lebbeke is evenwel het eerste geval dat sindsdien in ons land werd vastgesteld. 

Het FAVV benadrukt overigens nog dat er sowieso geen risico bestaat voor consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen dus in alle veiligheid gegeten worden. 

We willen ons verontschuldigen voor onze middagreportage, die mogelijk voor verwarring heeft gezorgd.

Verduidelijking VTM NIEUWS 21/01/2017

VTM NIEUWS heeft op 21/01/2017 een reportage gebracht over de zgn. pamperfraude rond luierbox.be dat via abonnementsformules luiers aan huis levert. In  de reportage bellen we aan bij het bedrijvencomplex in Boortmeerbeek waar luierbox.be gevestigd is.

De persoon die we in de reportage via de intercom van de deurbel laten horen bleek echter niet rechtstreeks verbonden aan het bedrijf dat gevestigd is in een ruimer bedrijven- en dienstencomplex, dat zelf ook los staat van luierbox.be. Het gaat dus om een misverstand waarvoor we ons willen verontschuldigen bij de betrokkenen.

 

Verduidelijking VTM NIEUWS 20/01/2017

In het VTM NIEUWS op 20 januari 2017 om 19 uur toonden we in een grafiek resultaten van onze Ipsos-peiling over Donald Trump. Daarin werd aan Vlamingen de volgende vraag gesteld: denkt u dat Donald Trump een goede president van de Verenigde Staten van Amerika zal zijn?

De resultaten werden ook opgesplitst naar kiesintentie van de Vlamingen. De resultaten in die grafiek waren onvolledig en werden niet correct vergeleken. Daar willen we ons voor excuseren.

De volledige resultaten van de peiling vindt u hieronder.

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.