RECHTZETTING 07/06/2018

Op 07/06/2018 toonden wij in VTM NIEUWS beelden van hotel Three Corners in een reportage over afgelaste vluchten naar Sharm-el-Sheikh. Daarin werd gezegd dat Brussels Airlines en Thomas Cook alle vluchten en vakanties naar de Egyptische badplaats annuleert omdat het er niet veilig zou zijn voor toeristen.

Het was nooit onze bedoeling om te insinueren dat het in het hotel Three Corners zelf of de zone waarin het gelegen is onveilig zou zijn voor reizigers. Evenmin was het onze bedoeling om zelf kijkers af te raden naar Sharm-el-Sheikh af te reizen. Reisadviezen laten we liever over aan Buitenlandse Zaken via https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen Daar staat momenteel letterlijk: “…Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh, worden afgeraden…

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen en in het bijzonder bij de hoteldirectie.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 19/04/2018

Op 19/04/2018 hebben we een reportage gedraaid over de UV-veiligheid van zonnebrillen. De reportage is niet uitgezonden op televisie, maar werd wel een verhaal op Facebook.

Daarin hebben we gezegd dat we een UV-test deden met enkele zonnebrillen, maar uiteindelijk gebeurde dat met een Blue Light pen om computerglazen te testen, en dus niet met een gecertificeerde UV-tester. In de beelden was ook een zonnebril te zien waarop we ingezoomd hebben op de naam van het bedrijf ‘Pajuk’ en op de letters ‘CE’ die verwijzen naar de voorgeschreven CE-norm. De teneur was dat de bril niet de bescherming biedt die vereist is, en dat je beter af bent met een duurdere zonnebril.

Dat was dus niet correct. Om te beginnen is er geen verband tussen duur of goedkoop enerzijds en de CE-norm anderzijds. Ook goedkopere zonnebrillen, zoals die in beeld van Pajuk, kunnen wel degelijk voldoen aan de CE-norm. Tegelijk was het niet correct om te spreken van een UV-test als die alleen maar gebeurt met een Blue Light pen. Ook daar gingen we dus te kort door de bocht.

Hoewel een deel van het verhaal er in bestond dat experts oproepen tot strengere CE-normen doet dit niets af aan het feit dat zonnebrillen die nu de norm halen, wel degelijk volledig voldoen aan de voorgeschreven Europese normen.  We willen ons dus expliciet verontschuldigen bij het bedrijf Pajuk Optiek.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 10/04/2018

In onze nieuwsuitzending van 10/04/2018 hebben we een kort bericht gebracht over een stakingsaanzegging bij Lidl. We hebben daarin gezegd dat “de christelijke vakbond het niet pikt dat iemand is ontslagen omdat hij de werkdruk niet aankon”.  Dat was niet correct.

De LBC-NVK wijst er op dat “de reden van de stakingsaanzegging is terug te vinden in het feit dat we binnen Lidl al meer dan een jaar de hoge werkdruk aankaarten, tot op vandaag worden er geen maatregelen genomen om deze menselijker te maken. Het resultaat van deze hoge werkdruk is een hoog ziektecijfer en vele burn-outs.

De vakbond zegt “te hopen via sociaal overleg alsnog maatregelen te vinden om die werkdruk te kunnen verlagen en opnieuw een aangename werksfeer te krijgen voor het personeel.”

We willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen bij alle betrokkenen.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 04/04/2018

In onze nieuwsuitzending van 04/04/2018 hebben we een reportage gebracht over de zgn. selfieccinno. Het gaat over cappuccino’s met daarop een foto van uzelf. 

De reportage draaide rond een koffiezaak in Antwerpen waar je de selfieccino kan bestellen. We hebben er helaas aan toegevoegd dat het gaat om “de eerste bar in Vlaanderen” en dat was niet correct. Er blijken nog meer koffiebars en ook een mobiele koffiezaak te zijn waar je terecht kan voor de selfieccinno. We willen ons uitdrukkelijk bij alle betrokkenen verontschuldigen voor die fout.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 30/03/2018

In onze nieuwsuitzending van 30/03/2018 hebben we een reportage gebracht over fijnstof en mondmaskers. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling door in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. We spreken meestal over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen en heeft het bij kinderen invloed op de ontwikkeling van de longen. De normen voor fijnstof worden op vele plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen door voertuigemissies.

In de reportage lieten we de heer George Arrendell, Europees verdeler van Vogmask mondmaskers aan het woord. En ook KUL-toxicoloog Prof. Dr. Benoit Nemery, die het nut van mondmaskers nuanceerde: “Mondmaskers hebben waarschijnlijk geen effect omdat de allerfijnste stofdeeltjes en zeker ook de gassen zoals stikstofdioxide door die mondmaskers helemaal niet worden tegengehouden.”  

De redactie heeft bij de reportage de titel ‘Mondmasker is zinloos’ geplaatst en is als volgt ingeleid: “…Ook op straat kom je steeds vaker fietsers tegen met zo'n mondmasker, die het fijn stof in de lucht zou moeten tegenhouden. Maar volgens experts is daarvoor een mondmasker dragen zinloos.” We hadden het onterecht over “experts” terwijl we maar één expert aan het woord lieten, die het bovendien zeer duidelijk had over “de allerfijnste stofdeeltjes en gassen”. Het gaat hier om ultrafijne deeltjes nog kleiner dan de PM2,5.   

De heer Arrendell wijst er op dat PM2,5/FFP2-fijnstofmaskers de ultrafijne deeltjes en gassen inderdaad niet tegenhouden en dat wordt ook niet verhuld in de content-info van de maskers. Hij had het in de reportage overigens ook zeer duidelijk over het feit dat Vogmask de iets grotere schadelijke PM2,5 partikels tot 0,3 micrometer tegenhouden. Vogmask kreeg voor de maskers naar eigen zeggen alle nodige certificaten na keuring door BSI-Londen, een controle-agentschap ook erkend door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten”.

In de reportage werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende groottes van fijnstofdeeltjes en dat was niet alleen fout, maar heeft ook voor verwarring gezorgd. We willen ons  dan ook verontschuldigen bij alle betrokkenen.

Voor meer informatie over fijnstof verwijzen we ook nog even door naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij:  https://www.vmm.be/lucht/fijn-stof

Voor meer info en veelgestelde vragen over de Vogmask-mondmaskers kan u voorts ook terecht op de website www.vogmask-europe.com

RECHTZETTING VTM NIEUWS 22/02/2018

Op 22/02/2018 hebben we hier een artikel gebracht waarin de prijsverschillen voor vakanties in kaart worden gebracht. Daarin hebben we vastgesteld dat je geregeld goedkoper een reis kan boeken als je die als buitenlander boekt.

Zo haalden wij een reisformule van TUI België als voorbeeld aan, die we dan vergeleken met een gelijkaardige formule van TUI Duitsland. Vanop de Duitse site boeken zou je 1.186 euro kosten, vanop de Belgische site 1.418 euro.

Blijkt intussen dat de periodes ongeveer overeen komen, maar het aantal verblijfsdagen niet. In de formule die op de Belgische site wordt voorgesteld, krijg je concreet zeven nachten in een hotel aangeboden. In de Duitse formule slechts vijf, wat het prijsverschil van 232 euro onmiddellijk verklaart.

We hebben intussen andere, wél correcte voorbeelden gevonden, maar ons eerste voorbeeld was dus niet correct. We willen ons daarvoor uitdrukkelijk verontschuldigen, bij alle betrokkenen, bij de reissector en bij de lezer.

VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 23/12/2017

Op 23/12/2017 hebben we een reportage gebracht waarin we terugblikken op enkele tumultueuze maanden in Barcelona, met eerst een zware aanslag en daarna de politieke crisis in Catalonië. We maakten een korte ‘documentaire terugblik’ op de voorbije maanden met de Vlaamse gids Mark Meessen die al tien jaar in Barcelona woont met zijn Catalaanse vrouw, die de reportage afsluit met de bedenking dat, wat haar betreft, "Spanje geen democratische staat is momenteel...".

Mevrouw Ilse Wouters betreurt dat de reportage hierdoor een “eenzijdig” beeld geeft van de Catalaanse crisis omdat het gaat om “een enkele opinie, zonder weergave van de andere zijde van de medaille”. “In een maatschappij die duidelijk 50/50 verdeeld is over een dergelijke politieke kwestie, is het steeds gevaarlijk enkel één kant aan bod te laten komen.” Het was niet de bedoeling het hele feitenrelaas van de afgelopen maanden opnieuw te brengen, het ging om een momentopname vanuit bepaalde hoek. Maar het is waar dat in de reportage niemand aan het woord komt die het tegendeel beweert. Dat gebeurde in elk geval zonder bijbedoelingen van de redactie en we willen ons wel verontschuldigen als hierdoor een verkeerde indruk is ontstaan.

Mevrouw Wouters wijst er ook nog op dat “in de verkiezingen van 21/12 geen sprake is van een overwinnaar, want de enige partij die stemmen gewonnen heeft, kan geen meerderheidsregering vormen. De nationalistisch gezinde partijen kunnen samen enkel een meerderheidsregering vormen door steun van antikapìtalisten, maar ze hebben globaal allemaal stemmen (en zetels) verloren.” In de reportage hebben we ook niet meer de resultaten gegeven van de Catalaanse verkiezingen twee dagen eerder, maar dat leek ons toen, in deze reportage, niet relevant. Voor alle duidelijkheid willen we ook hier nog even de puntjes op de i plaatsen en de resultaten herhalen.    

Het blok van partijen die Catalonië tot een onafhankelijke republiek willen maken verliest twee zetels. Ze hebben samen wel nog 70 zetels en dus een meerderheid in het parlement met 135 zetels: de JuntsXCat van de gevluchte minister-president Carles Puigdemont haalt 34 zetels. In de afgezette regering werkte zijn partij samen met de linkse nationalisten van de ERC-CatSi (32 zetels) en de radicaal-linkse CUP (4 zetels).

Bij de partijen die de band met Spanje willen behouden, is de liberale Ciutadans/Ciudadanos de grootste partij. Het wordt meteen ook de grootste partij in het parlement met 36 zetels. De socialistische PSC, zusterpartij van de PSOE, strandt op 17 zetels. De conservatieve Partido Popular van de Spaanse premier Mariano Rajoy houdt nog maar 4 zetels over. En de CatComú, de Catalaanse versie van de radicaal-linkse Podemos, zakt naar 8 zetels.

Verduidelijking VTM NIEUWS 26/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 26/10/2017 hebben we de aandacht gevestigd op ons kanaal Nieuwsleaks. Mogelijks is hierbij de perceptie ontstaan dat we mensen vragen om tips over de Bende van Nijvel aan ons te bezorgen en niet aan de politie/het gerecht. Dat is absoluut niet het geval.

Nieuwsleaks is een initiatief dat VTMNIEUWS in april 2015 is opgestart als kanaal waarlangs het publiek in alle anonimiteit gevoelige informatie kan bezorgen aan de redactie. Het natrekken en uitzoeken van die informatie behoort tot de essentiële taak van de pers als waakhond van de democratie. Mensen die tips hebben voor de politie in het kader van het onderzoek naar de Bende Van Nijvel kunnen bellen naar het nummer van de politie 0800/30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu

Rechtzetting VTM NIEUWS 08/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 08/10/2017 hebben we een reportage gebracht over modulewoningen (‘Tuin vaker ingeruild voor mobiel huis’). We hebben daarin de eigenaar van een ‘containerwoning’ en een leverancier van ‘mobiele huizen’ aan het woord gelaten.

Wij hebben in de reportage gezegd dat er “geen bouwvergunning nodig” was. Maar dat klopt niet. Volgens het Departement Omgeving bij de Vlaamse overheid is het bouwen van containerwoningen wel degelijk vergunningsplichtig: “Er moet dus wel – zoals elke andere vorm van (modulair) wonen – een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Deze aanvraag moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening. Deze vergunning moet in principe aangevraagd worden bij de gemeente.” 

We begrijpen dat er door de reportage verwarring is ontstaan bij zowel mensen die een containerwoning willen plaatsen als bij gemeentelijke diensten die de aanvragen verwerken. En dat was uiteraard niet de bedoeling. We willen ons hiervoor verontschuldigen.  

RECHTZETTING VTM NIEUWS 05/10/2017

In onze nieuwsuitzending van 05/10/2017 brachten we een reportage (‘Mensensmokkelaar vrij na bewijsblunder’) over een mensensmokkelaar die vrijuit ging omdat ze op de griffie bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, volgens de advocaat, een cruciaal bewijsstuk gedurende zeven maanden zouden kwijtgespeeld zijn. En dat klopt niet, zegt de rechtbank.  

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en de hoofdgriffier laten ‘met klem’ weten dat het bewijsmateriaal “op geen enkel moment” spoorloos was, maar dat het nooit werd opgevraagd. “De stukken hebben zich steeds op de griffie van de rechtbank bevonden. Zij waren steeds ter beschikking”, luidt het.

We willen ons verontschuldigen voor de reportage die dus niet volledig was en die mogelijk voor verwarring heeft gezorgd. We willen ons in het bijzonder verontschuldigen bij de griffie waar we zelf niet hebben gecheckt of de versie van de verdediging klopte. 

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.