Raad van State fluit Homans terug in niet-benoeming burgemeesters

De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen. Dat blijkt uit een arrest van de Raad van State. Volgens de Raad van State heeft het arrest meteen tot gevolg dat de betrokkenen benoemd zijn als burgemeester.

Yves Ghequière (Linkebeek), Frederic Petit (Wezembeek-Oppem), Pierre Rolin (Sint-Genesius-Rode) en Alexis Calmeyn (Drogenbos) hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om hen niet te benoemen als burgemeester. 

Homans weigerde hun benoeming omdat het viertal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaakte van een schepencollege dat de taalwetgeving niet respecteerde bij het versturen van de oproepingsbrieven.

Nadat gouverneur Lodewijk De Witte conform de Vlaamse decreten in opdracht van Homans de inwoners van de zes faciliteitengemeenten een Nederlandstalige brief stuurde (waarna Franstaligen een document in hun taal kunnen opvragen), verzonden ze een kiesbrief in het Frans naar inwoners die zich hadden geregistreerd om documenten in het Frans te ontvangen.

De colleges baseerden zich hierbij op arresten waarin de Raad van State stipuleert dat Franstaligen dit maar één keer om de vier jaar moeten laten weten in plaats van telkens opnieuw zoals de Vlaamse decreten opleggen.