Probleem dreigt voor loonakkoord: vakbonden verdeeld

De christelijke vakbond ACV heeft het loonakkoord goedgekeurd. Ook de liberale vakbond is een voorstander, de socialistische vakbond ABVV verwerpt het akkoord. Geens eensgezindheid dus, én een regering in lopende zaken. Kortom, een ingewikkelde situatie.

En dus dreigt er een probleem voor het felbesproken akkoord.  In het geval van een "neen" - waar verscheidene waarnemers voor vrezen - is er geen interprofessioneel akkoord. Hoe het dan verder moet is niet duidelijk.

Een soortgelijke situatie viel voor in 2015, maar toen was er een regering die het loonakkoord overnam. In de huidige politieke situatie, met een minderheidsregering in lopende zaken, is de situatie veel onduidelijker. In principe zal de regering voor de loonnorm dan een bemiddelingsperiode van een maand inlassen.

Maar tegen dan is het parlement ontbonden. Kan een regering in lopende zaken dan een koninklijk besluit nemen, of is het aan het parlement om over die loonnorm te stemmen?