Oost-Vlaanderen versoepelt regels waterschaarste

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft in Oost-Vlaanderen de maatregelen tegen waterschaarste licht versoepeld. Landbouwers en houders van moestuinen mogen voortaan vanaf 18 uur tot 10 uur hun tuin besproeien met niet-leidingwater. Ook voor het besproeien van sportterreinen komt er een uitzondering.

Alle andere maatregelen blijven wel van kracht. Oost-Vlamingen wordt gevraagd geen drinkwater te gebruiken voor niet levensnoodzakelijke doeleinden zoals het wassen van hun auto, het besproeien van hun tuin, straten en gevels of het vullen van zwembaden en vijvers. "Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap", klinkt het. "Want de weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag."

De lichte versoepeling komt er op vraag van de landbouwsector, die te weinig tijd had om haar gewassen te irrigeren (dat mocht tot vandaag pas na 20 uur en tot 8 uur). De versoepeling is bovendien doorgetrokken naar de andere uitzonderingen als moestuinen en sportterreinen.

Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Maar ook hier mogen boeren met onmiddellijke ingang drinkwater capteren voor hun vee.