Agenten mogen collega's laten blazen

Politiemensen kunnen voortaan door hun collega’s worden verplicht om tijdens de diensturen een alcohol- of drugstest af te leggen. Tot nog toe kon een agent die vermoedelijk onder invloed was enkel door de korpschef naar huis gestuurd worden om zijn roes uit te slapen.

De tuchtprocedure voor de politie wordt op verscheidene vlakken hertekend. Dat is het gevolg van een wetsontwerp dat de regering heeft goedgekeurd. Zo wordt de macht van de burgemeesters beknot en krijgt de korpschef meer invloed. Daarnaast kan voortaan elke functionele meerdere - minstens een hoofdinspecteur - zonder voorafgaande beslissing van de tuchtoverheid een collega laten blazen of aan een drugstest onderwerpen als vermoed wordt dat hij of zij onder invloed is.

Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie: “Als korpschef konden we vroeger al optreden en een collega naar huis sturen om zijn roes uit te slapen. Maar dat zat niet in de tuchtprocedure vervat. Nu zullen de resultaten van die testen mee worden opgenomen in de procedure én zal er dus ook rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de tuchtstraf.”

Vincent Houssin van de politievakbond VSOA spreekt van “een flikkenjacht”. Hij benadrukt dat hij tegen alcohol op de werkvloer is. “Maar wat willen ze bereiken door iedereen op gelijk welk moment te kunnen laten blazen? Dat zal alleen maar tot irritatie en wrevel leiden. Waar stopt dit? Komen er straks ook onaangekondigde controles binnen de korpsen? Ik vind dat de korpschef hierin zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.”